Sym Spinnaker

Sym spiler

Spilere tilbydes i trioptimalt snit.

Elvstrøms flyvesejl er kendt for deres stabilitet og dermed fart og performance, hvilket gør at sejlet skal trimmes mindre og er langt mere tilgivende. Ved kapsejlads kan det omsættes direkte til fart og en tolerance over for ændringer i vindretning og –styrke. En vigtig faktor i nutidens hurtige og livlige både, når det gælder om at sejle optimal fart.


Banelayout’et er ekstremt vigtig ved flyvesejl. Som ved stor- & forsejl kan belastningen på de forskellige områder i sejlet kortlægges meget præcist. Banerne skal lægges så tæt på disse belastningslinjer som muligt, for at sikre at ændringer i vinklerne holdes på et minimum.

De er forsynet med integrerede forstærkninger i skøder og top, og laves som S1, S3, S5 og S2 & S4, så hele vindspektret dækkes.Fås i Contender.

Find din forhandler