Aerodynamik og sejl

En sejlbåd drives fremad med vinden 30-45° ind fra siden.

Når luften strømmer over et sejl (eller en en flyvinge) tvinger sejlets form luftstrømmen på læsiden til at tilbagelægge lidt længere distance end på luvsiden. Lufthastigheden vil derfor øge på sejlets læside og dermed skabe et undertryk. (Bernoullis lov siger lidt forenklet at jo større lufthastighed jo lavere tryk). Man kan faktisk sige at en sejlbåd kan "suges" frem gennem vandet. Suget virker vinkelret på sejlets overflade. På sejlets luvside dannes et lille overtryk. Summen af disse trykkræfter over hele sejlets overflade udgør den totalkraft, som påvirker sejlet.

Totalkraften kan så deles op i det vi kalder løft og luftmodstand (eng.: lift and drag) som vist på illustrationen. Løftet virker 90 grader til vinden og modstanden virker i vindens retning. Både luft og modstand øger med øgende modstand, men modstanden øger meget hurtigere.

Når du sejler mod vinden (kryds/foran på tværs) ønsker du så stort et løft og lille modstand som muligt, men har du vinden agten for tværs derimod vil vinden bidrage til bådens fremdrift.

Kilde:

Ekstrakt fra Sejl- og rigtrim af Ivar Dedekam, Dedekam Design, Norge og forhandlet af Elvstrøm Sails.

> Gå til webshop