Vindspektrum

Generelt kan man sige, at nogle grundlæggende principper gør sig gældende for sejl i alle størrelser.

Jo mere vind, jo fladere skal sejlets profil være. Det betyder, at sejlets maksimum dybde, i takt med, at vinden øges, flyttes længere frem i sejlet i retning mod forliget. Inden for disse parametre finder designeren den optimale konfiguration for sejlets form. Et sejls karakteristika er i høj grad afhængig af, hvordan sejlets profil ændrer sig i dets fulde længde.


Et sejl, der er meget fladt i den nederste del fremme ved forliget, sejler mere “rent”. Det betyder, at det kan gå højere til vinden og sejle marginalt hurtigere, men det forudsætter en erfaren trimmer samt en rolig hånd på roret, fordi radiussen for det optimale trim er lille. På den anden side sejler et sejl, der “buler” mere i bunden mere blødt, idet radiussen for det optimal trim er større.

 

Vindspektret er afgørende for dit sejls performance.