Vedligehold

Et sejl udsættes for enorme mekaniske belastninger i løbet af årene. Dit sejl er designet til at kunne modstå disse. Skader opstår, når et sejl skal optage kræfter, som det ikke er designet til.
For at undgå skader følger her et par tips:

Undgå blafrende sejl

Ved blafrende agter- eller underlig, strammes lidselinen. Reb sejlet, såfremt det står og slår. 


 

Undgå knæk

Fold (zig-zag) eller rul sejlene omhyggeligt efter brug. Ideelt set rulles et EPEX-sejl op fra top til underlig, før vinteropbevaring. Dette for at undgå permanente folder/knæk.

 

Brug patches

Steder, hvor sejlet kommer i berøring med riggen eller andre dele af båden, som f.eks. salingshorn, sceptre, prædikestol og radar, bør beskyttes med nummerdug-patches, for at undgå unødig friktion.